Skip to main content

Tinkamai atlikta vėdinimo kanalų šilumos izoliacija teikia daug naudos pastato naudotojams. Ką reikėtų žinoti prieš atliekant tokio pobūdžio darbus? Ar yra vienas geras būdas, kaip paruošti vėdinimo kanalus šiltinant putomis?

Vėdinimo kanalų šiltinimas – privalumai

Kodėl verta rinktis vėdinimo kanalų šiltinimą putomis? Naudojant šį šiltinimo būdą, galima instaliaciją, be kita ko, apsaugoti nuo:

 • nekontroliuojamų šilumos nuostolių
 • pelėsių dauginimosi
 • vandens kondensavimosi
 • vėdinimo kanalų paviršių pažeidimo

Jeigu šilumos izoliacija neįrengiama, išlaidos, susijusios su pastato eksploatavimu, gali smarkiai išaugti, o pastato vidaus sąlygos gali pablogėti. Taigi šilumos izoliacija suteikia galimybę išlaikyti tam tikrus komforto parametrus statiniuose ir racionalizuoti energijos vartojimo valdymo procesą.

Šilumos izoliacijos storis ir reikalavimai

Svarstote, kokio storio turėtų būti vėdinimo kanalų izoliacija? Reglamentuose sunku rasti aiškių reikalavimų. Be to, dažnai su šiltinimu susiję atvejai iš esmės skiriasi. Todėl prieš pasirenkant tinkamą veiksmų strategiją reikėtų atlikti preliminarią analizę. Svarbu, kad prieš pradedant faktinius pasiruošimo darbus, be kita ko, būtina atsižvelgti į:

 • vėdinimo instaliacijos parametrus ir veikimo specifiką
 • priimtiną šilumos nuostolių arba prieaugio lygį

Norint nustatyti optimalų šilumos izoliacijos storį, galima vadovautis standarte PN-EN ISO 12241:2010 aprašomomis procedūromis arba naudoti specialią kompiuterinę programą, kurią pateikia izoliacinių medžiagų gamintojas.

Į ką atkreipti dėmesį įrengiant izoliaciją?

Šilumos izoliacija suteikia galimybę užtikrinti racionalų energijos vartojimą tik tada, jeigu ji tinkamai atliekama ir įrengiama. Kokių sąlygų būtina laikytis, kad izoliacija būtų įrengiama sklandžiai ir veiksmingai?

 • Darbus geriausia atlikti 5 °C – 35 °C temperatūroje.
 • Įsitikinkite, kad kanalų paviršius yra švarus, sausas ir neriebaluotas.
 • Patikrinkite, kaip izoliacinės medžiagos prikibusios prie kanalų.
 • Apsaugokite kanalų sandūras, kuriose gali susidaryti šilumos tiltelių.
 • Įrengimo darbus atlikite pagal izoliacijos gamintojo nurodymus.
 • Naudokite tinkamus įrankius ir asmens apsaugos priemones.

Apibendrinimas

Atsiminkite, kad būtų galima kuo mažiau suvartoti energijos tik tada, jeigu vėdinimo kanalų šilumos izoliacija gerai suplanuojama, išmatuojama ir tinkamai įrengiama.

Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie teisinius reikalavimus, taikomus vėdinimo ar oro kondicionavimo instaliacijoms, skaitykite 2002 m. balandžio 12 d. infrastruktūros ministro įsakymą dėl pastatams ir jų vietai taikomų privalomųjų techninių sąlygų (OL, 2002 m., Nr. 75-690).